м. Дніпро, вул. Наукова, корп. 13, к. 33 ncpdnu@ukr.net +38(050)480-85-03

Програма «Горизонт 2020» зосередить основне фінансування на трьох пріоритетних напрямках: передова наука, лідерство у промисловості, суспільні виклики.

1) Передова наука

Цей напрямок підвищить рівень досконалості європейської наукової бази та підтримає стабільний потік досліджень світового рівня для забезпечення довготривалої конкурентоспроможності Європи.

Цей напрямок полягає у підтримці найкращих ідей, розвитку талантів в Європі, наданні науковцям доступу до пріоритетної дослідної інфраструктури і зробить Європу привабливим місцем для найкращих учених у світі.

Це дозволить:

  • підтримувати найбільш талановитих і креативних осіб та їхні групи, які займаються передовими дослідженнями на передньому рубежі науки, базуючись на успіху діяльності Європейської ради з наукових досліджень;
  • фінансувати співпрацю в дослідженнях для відкриття нових та перспективних галузей наукових досліджень і інновацій через підтримку Майбутніх та новітніх технологій (FET, МНТ);
  • забезпечувати дослідників відмінними можливостями для навчання та кар’єрного зростання за допомогоюфонду МаріїСклодовської-Кюрі;
  • забезпечувати підтримку європейської дослідної інфраструктури світового класу (включаючи електронну інфраструктуру), до якої матимуть доступ усі науковці в Європі та за її межами.

2) Лідерство у промисловості

Цей напрямок спрямований на те, щоб зробити Європу більш привабливим місцем для інвестицій у наукові дослідження та інновації (включаючи екологічні інновації) шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу.

Цей напрямок забезпечить основні інвестиції в ключові промислові технології, надасть європейським компаніям максимальні можливості подальшого розвитку, забезпечуючи їх достатнім рівнем фінансування, та допоможе інноваційним малим та середнім підприємствам вирости до провідних світових компаній.

Напрямок має на меті:

(a) стимулювання європейського лідерства у промисловості за допомогою наукових досліджень, технологічних розробок, демонстрацій та інновацій у таких передових галузях:

(i) інформаційно-комунікаційні технології;

(ii) нанотехнології;

(iii) новітні матеріали;

(iv) біотехнології;

(v) передові виробничі технології;

(vi) космічні технології;

(b) покращення доступу до ризикового фінансування для інвестицій в дослідження та інновації;

(c) підвищення рівня та кількості інновацій у малих та середніх підприємствах.

3) Суспільні виклики: Краще суспільство

Цей напрямок відповідає пріоритетам політики в рамках стратегії «Європа 2020» та завданням, які постають перед громадянами Європи та інших країн світу. Підхід, що базується на цих завданнях, об’єднає ресурси й інформацію з різних галузей, технологій та дисциплін, включаючи соціальні та гуманітарні науки. Це дозволить охопити діяльність від наукових досліджень до виходу на ринок з новим напрямком зосередження на діяльності, пов’язаній з інноваціями, такій як створення експериментальних установок, демонстраційних засобів та випробувальних стендів. Цей напрямок дозволить установити зв’язки з діяльністю за програмою «Європейське інноваційнепартнерство».

Фінансування буде зосереджене на таких темах:

  • охорона здоров’я, демографічні зміни і добробут;
  • безпека продуктів харчування, усталене сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка;
  • безпечне, чисте й раціональне використання енергії;
  • раціональний, зелений та інтегрований транспорт;
  • клімат, ефективне використання ресурсів і сировини;
  • самодостатні, інноваційні та захищені суспільства.

Напрямок «Суспільні виклики» спрямований на такі цілі:

(a) покращення здоров’я та самопочуття протягом всього життя;

(b) забезпечення достатнього постачання безпечних та високоякісних харчових продуктів та інших продуктів, одержаних з біологічної сировини;

(c) перехід до надійних, стійких та конкурентоздатних енергетичних систем, зважаючи на зростаючий дефіцит ресурсів, потреби в енергії та кліматичні зміни;

(d) створення європейської транспортної системи, яка забезпечить раціональне використання ресурсів, буде екологічно безпечною, безперешкодною та безпечною на користь громадян, економіки та суспільства;

(e) створення економіки, яка раціонально використовує ресурси та пристосовується до змін клімату, і забезпечення стабільного постачання сировини для задоволення потреб населення світу, що зростає, в екологічно раціональних межах природних ресурсів планети;

(f) стимулювання інноваційних та безпечних європейських суспільств, що надають всім рівні можливості, у контексті безпрецедентних перетворень та зростання глобальної взаємозалежності.